PV Elite 2019 – nowe możliwości!

14 października udostępniony został Service Pack 2 (wersja 21.00.02.0000) do programu PV Elite 2019.

Co zostało poprawione w nowej wersji?

Producent wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu oprogramowania. Poniżej podajemy tylko kilka przykładów:

  • Wyeliminowano problem związany z błędnym obliczaniem prawidłowych temperatur odkształceń termicznych określonych przez użytkownika
    (TR-TX-30833);
  • Aktualizacja oprogramowania poprawia działanie przycisku „Cofnij”. W tym momencie użycie tego przycisku nie usuwa uzupełnionych  danych dotyczących materiałów na Kołnierze i Pady (TR-TX-31557);
  • Obecnie wymiar wewnętrznej uszczelki dla 3-calowej klasy NPS 900 jest prawidłowy i powinien wynosić 3,75 cala (TR-TX-31750);
  • Naprawiony został problem w CodeCalc związany z przyciskiem „Anuluj” (w oknie dialogowym „Tubesheet Extended As Flange”). Po kliknięciu w przycisk program zawieszał się (TR-TX-30538);

Szczegółowe informacje na temat aktualizacji i nowych funkcji PV Elite 2019
zostały przedstawione w poniższym dokumencie.

 

Czytaj więcej