Nowości w PV Elite v26

PV Elite, które kończy w tym roku 30 lat, to kompleksowe rozwiązanie do projektowania, analizy i oceny zbiorników i wymienników ciepła. Zapewnia także możliwości oceny i ponownego oceniania istniejących zbiorników, w tym analizy zdatności do użytku.

„Modelowanie zbiornika ciśnieniowego może być żmudnym i czasochłonnym zadaniem. Zoptymalizowanie tego procesu leży u podstaw najnowszej aktualizacji PV Elite. Korzystając bezpośrednio z opinii użytkowników, ta iteracja skupia się na pomocy naszym użytkownikom w szybszym wykonywaniu pracy, ułatwiając weryfikację danych wejściowych i zapewniając, że ich zbiornik spełnia wymagania. Oznacza to, że nasi użytkownicy mają więcej czasu na optymalizację swoich projektów i rozwijanie przewagi konkurencyjnej.”

Kristin Coyle, Właściciel Produktu PV Elite w Hexagon

Główne nowości i postępy:

 • Ulepszenia wizualne w 2D/3D, w tym nowy płaski, obracalny widok rysunku 2D/3D wzbogacony o dynamiczny zestaw materiałów.
 • Poprawiona selekcja materiałów, z uproszczonym dostępem do ulubionych i przypiętych materiałów, oraz wyszukiwaniem w bazie materiałów. „Ulubione” materiały można przypinać za pomocą ikony. Po przypięciu materiału jest od razu dostępny w rozwijanym menu – użytkownicy nie muszą przeszukiwać bazy materiałów za każdym razem.
 • Zaktualizowane normy:
  • ASME VIII Division 1, 2023 Edition
   • Obowiązkowy Appendix UW-20 zastępujący Nieobowiązkowy Appendix A.
   • Division 1, Part UHX, przechodzi do Division 2, Part 4.18 dla wymienników
  • ASME VIII Division 2, 2023 Edition
  • ASME Materials (Section II, Part D) zaktulizowano do 2023
  • Dodano wsparcie dla obciążeń wiatru I sejsmiki
   • ASCE 7 2022 Edition
   • IBC 2021 Edition
  • Norma PD 5500 będzie zaktualizowana w najbliższym SP
 • Kołnierze dla prostokątnych zbiorników. Dodano możliwość definiowania prostokątnych kołnierzy w prostokątnych zbiornikach. Analiza tych kołnierzy opiera się na zasadach ujętych w normie PD 5500.
 • Szczegółowa analiza zmęczenia: EN 13445 Sekcja 18 – Szczegółowa ocena trwałości zapewnia rozszerzone możliwości analizy zmęczenia każdej części zbiornika ciśnieniowego (uproszczona analiza zmęczeniowa zgodna z Rozdziałem 17 została wprowadzona w PV Elite v25). To ostatni duży krok, aby dostosować funkcjonalność PV Elite zgodną z EN 13445 do VVD
 • Raporty zawierają teraz zwymiarowane szkice komponentów takie jak króćce, kopuły denne i górne, elementy wymiennika i inne.
 • Kołnierze Metal-do-Metal z kontaktem na zewnątrz koła śrub mogą teraz być liczone zgodnie z ASME (Dodatek Y), EN 13445 (Rozdział 11.10) i PD 5500 (Rozdział 3.8.8). Te rodzaje kołnierzy są często stosowane w projektach o wysokiej temperaturze i/lub ciśnieniu, charakterystycznych dla przemysłu spożywczego lub farmaceutycznego
 • Kołnierze łączące zakładkowe
 • Stożkowe kanały dołączane do zestawu rur:
  Rurki wymiennika połączone do stożkowej powłoki są nowym elementem w normie 2023 ASME Code i zostało to dodane do PV Elite
 • Dodano odnośnik do wyjaśnienia użycia nadpisania wyrażenia „#SN”. Nadpisanie #SN zmusza PV Elite do przeprowadzenia obliczeń MAWP i wymiany obszaru nawet dla małych króćców. Informacja o weryfikacji obliczeń pokazywana jest odpowiednio kolorem poniżej.
 • Wprowadzono połączenia zaciskowe (Clamped connections). Analiza połączeń zgodnie z ASME VIII-1 Appendix 24