Co nowego w CAESAR II® v14 

Nowa wersja CAESAR II® v14 przynosi szereg aktualizacji i ulepszeń, które mają istotny wpływ na sposób, w jaki inżynierowie analizują i projektują rurociągi. Wprowadzenie nowych norm i funkcji sprawia, że CAESAR II® v14 staje się jeszcze bardziej wszechstronnym i dokładnym narzędziem dla profesjonalistów branży. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany wprowadzono w tej wersji i jak mogą one korzystnie wpłynąć na praktykę inżynierską. 

Aktualizacje norm 

ASME B31.12 – 2019 Edition 

Jednym z głównych punktów jest wprowadzenie normy ASME B31.12 – 2019 Edition, wprowadzającej analizę rurociągów na wodór „Hydrogen Piping and Pipelines”. Ta norma składa się z trzech części: Ogólne Wymagania (General Requirements), Rurociągi Przemysłowe (Industrial Piping) i Rurociągi (PipeLines).  

Inne Normy Rurociągowe 

CAESAR II® v14 obejmuje także aktualizacje z różnych norm rurociągowych, w tym ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.5, B31.8 i EN 13480-3:2017/A5:2022, zapewniając najnowsze metody projektowania i obliczeń. 

Normy urządzeń i normy budowlane 

 • API 617 – 9th Edition dotycząca sprężarek osiowych i odśrodkowych,
 • ASCE 7 – 2022 Edition dotycząca minimalnych obciążeń konstrukcyjnych i związanych z nimi kryteriami 
 • oraz Międzynarodowa Norma Budowlana (International Building Code) – Edycja 2021. 

Nowe funkcje i usprawnienia 

ISO 14692 – Naprężenia zginające pierścieni i naprężenia przy podnoszeniu/układaniu rurociągów (Roping analysis) 

CAESAR II® v14 wprowadza usprawnienia w zastosowaniu normy ISO 14692 do obliczeń naprężeń zginających pierścieni i tzw naprężeń od układania rurociągu (roping stresses). 

Zastosowanie efektów Bourdona do rur FRP 

CAESAR II® v14 teraz oferuje ulepszoną analizę ISO-14692 dla obu wydań normy z 2005 i 2017.  

 • propagacja obwiedni wartości wejściowych,  
 • raportowanie naprężeń normowych w sytuacji braku definicji obwiedni 
 • obsługa cykli obciążeń w obliczeniach przypadków obciążeń OCC występującej w harmonicznej analizie dynamicznej  
 • Zaktualizowane raporty naprężeń w celu wyświetlania wartości maksymalnych pomiędzy naprężeniami obręczowymi (Hoop) i osiowymi (poprzednio tylko naprężenia obręczowe były wyświetlane w momencie braku zdefiniowanej obwiedni) 

Ulepszono także logikę wewnętrzną algorytmów w celu automatycznego zastosowania efektu Bourbona do rur FRP przy obliczaniu sił granicznych.  

B31J & Współczynniki naprężenia długotrwałego(Sustained Stress Indices) 

Aktualizacja wprowadza wykorzystanie mnożnika SIF dla Współczynnika Naprężenia Długotrwałego(SSI), gdy norma B31J jest włączona . Poprzednio to ustawienie było ignorowane w momencie włączenia B31J. Teraz umożlione jest ustawienie SSI na 0.75*SIF, co jest stosowane do większości normrurociągowych. 

Ulepszony postprocesing w analizie dynamicznej  

Usprawnienia w funkcji animacji dynamicznej, szczególnie w przypadku Time History, Element Viewer, Red Tracker a także poprawa zawartości zapisywanych wyników w pliku TOUT (text).

Inne usprawnienia i ulepszenia 

 • zwiększenie wewnętrznego limitu dla strukturalnych zadań z 20 do 200 
 • dla norm urządzeń API 617 i NEMA SM23 współczynniki dopuszczalne sił mogą przyjmować teraz wartości > 2.0 
 • łączenie raportów PDF za pomocą kreatora widoku wyników
 • wersja pomocy offline dla instalacji bez dostępu do internetu. 
 • Usprawniono format wymiany danych PCF i APCF przy mapowaniu podpór 
 • Usprawnienie zarządzania globalnymi współrzędnymi przy wykonywaniu takich operacji jak renumeracja, usuwanie, odwracanie i cofanie (undo).  
 • Przy sprawdzaniu kołnierzy NC-3658 wytrzymałośc plastyczna materiału kołnierza (Sy) wymaga podania tylko wartości Sy dla odpowiadającej temperatury (np dla T1 tylko Sy1) 
 • Dodanie do bazy nowej tabeli wieszaków firmy Rilco,  
 • Dodanie doatkowych rozmiarów do bazy sprężyn ANVIL i PSSI GroupPodsumowanie 

Podsumowując, CAESAR II® v14 przynosi kompleksowy zestaw aktualizacji norm, nowych funkcji i usprawnień, umacniając swoją pozycję jako zaawansowane narzędzie do analizy naprężeń w rurociągach. Inżynierowie i profesjonaliści mogą wykorzystać te ulepszenia do zapewnienia dokładnych, niezawodnych i efektywnych projektów zgodnych z najnowszymi standardami branżowymi.