CAESAR II® 2019 już jest!

Hexagon ogłosił wydanie CAESAR II® 2019! Nowa wersja posiada optymalną wydajność i lepszą użyteczność dla zadań związanych z analizą rurociągów.

Na użytkowników  CAESAR II® 2019 czeka ulepszony silnik graficzny, który umożliwia szybszą i dokładniejszą pracę. W nowej wersji programu zostały również zaktualizowane narzędzia, a ich funkcjonalność uległa rozszerzeniu, w tym typowe przepływy pracy użytkowników.

CAESAR II 2019 (v 11.0) eliminuje opóźnienia w projektowaniu i ułatwia pracę. Dodatkowe usprawnienia:

  • Rurociagi morskie (offshore) wykonane prawidłowo;
  • Optymalizacja zespołów kołnierza i samego kołnierza;
  • Ulepszona analiza oprzyrządowania;
  • Uproszczenie transferu danych modelu CAD do modułu analizy;
  • Łatwiejsze zarządzanie przypadkami obciążenia;
  • Nieograniczona analiza;

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu CAESAR II® 2019, zobacz webinar „Co nowego w CAESAR II 2019„.

Już czas na zaktualizowanie lub zakup CAESAR II® 2019 – najpopularniejszego oprogramowania do projektowania rurociągów, instalacji i analizy naprężeń!

 

Skontaktuj się z nami