CAESAR II

CAESAR II dokonuje oceny reakcji konstrukcji i naprężeń systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy.

CAESAR II jest standardem analizy naprężeń rurociągów według którego wyceniane są wszystkie inne.

Właśnie wydany: CAESAR II Nuclear jest zgodny z ASME NQA-1 standardem zapewnienia jakości w celu bezpośredniego wykorzystania w przemyśle jądrowym.

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO

CAESAR II

Interaktywne funkcje pozwalają na szybką analizę systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy. CAESAR II zawiera zintegrowany moduł sprawdzania błędów. Raporty są jasne, dokładne, zwięzłe i w pełni definiowalne przez użytkownika.

DANE WEJŚCIOWE

CAESAR II ułatwia wprowadzenie i wyświetlenie wszystkich danych potrzebnych do dokładnego zdefiniowania modelu do analizy systemu rurociągów. Możemy wprowadzać dane element po elemencie lub możemy wybrać zestaw danych w celu zrobienia globalnych zmian.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ODWZOROWANIE GRAFICZNE

Moduł graficzny CAESAR II przyspiesza analizę opracowanego modelu wyraźnie wskazując obszar zainteresowania i zapewniając doskonałą ideę elastyczności systemu rurociągów. Mamy możliwość oznaczenia kolorami naprężeń w analizowanym modelu, oraz zobaczyć animacje przemieszczeń dla wszelkich występujących naprężeń.

NARZĘDZIA PROJEKTOWE I KREATORY

Narzędzia i kreatory zadań, takie jak tworzenie pętli kompensacyjnych lub oglądanie modeli projektowych w przestrzeni do analizy pomaga wypełnić lukę między wiedzą a doświadczeniem. Takie narzędzia eliminują domysły z analizowanych modeli i zalecają praktyczne zmiany w projekcie.

OPCJE ANALIZY

Oprócz oceny systemu rurociągów ze względu na: obciążenia od temperatury, obciążenia statyczne i ciśnienia wewnętrznego, CAESAR II realizuje analizę obciążenia osiadania podpór, wiatru, fal a także wykonuje analizę sejsmiczną.

Efekty nieliniowe, takie jak znikanie podpory, zamykanie przerwy/odstępu oraz tarcie są również zawarte w systemie.CAESAR II dobiera także właściwe podpory sprężynowe w przypadku dużych ugięć pionowych. Analiza dynamiczna w CAESARze obejmuje analizę modalną, harmoniczną, spektrum odpowiedzi i analizę odpowiedzi modelu w czasie /time-history analysis/.

SPRAWDZANIE BŁĘDÓW I RAPORTY

Program CAESAR posiada specjalny weryfikator poprawności modelu tzw. Error Checker (zrzut z ekranu w załączeniu). Bez uruchamiania solwera analizy możemy tym sposobem sprawdzić poprawność geometryczną modelu i jego zgodnośc z zasadami tworzenia modeli obliczeniowych. CII tworzy raport z weryfikacji modelu dając informację o błędach, ostrzeżeniach i uwagach w danych elementach rurociągu.

BAZA DANYCH MATERIAŁÓW I ZŁOŻEŃ

CAESAR II zawiera stabelaryzowany wybór materiałów i elementów rurociągowych, a także kompensatorów, profili konstrukcji stalowych, wieszaków sprężynowych, włącznie z właściwościami materiałów, w tym dopuszczalnym obciążeniem. Gwarantuje to poprawne zestawienie danych, które są używane do każdej analizy. CAESAR II ma w komplecie  główne międzynarodowe kody rurociągów.

Zapytaj o wersję

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO lub skontaktuj się z nami

CAESAR II

Cechy CAESAR II

 • Największa liczba zaimplementowanych norm (35)
 • Analiza wg wielu norm jednocześnie
 • Kreatory Loop Design Wizard i Static Design Wizard
 • Narzędzie Error check
 • Definicja przypadków obciążeń tyle ile potrzeba
 • 11 norm wiatrowych oraz możliwe wprowadzania: ciśnienie vs wysokość lub prędkość vs wysokość
 • Analiza zmęczeniowa w module podstawowym, standardowym
 • Możliwośc połączenia z urządzeniami : NEMA SM23, API 610, API 617, API661, HEI, API 650
 • Naprężenia lokalne – WRC 107/297
 • Bezpośredni eksport do Word i Excel
 • ISOGEN zawarty w CAESAR II
 • Interfaces : CADWorx, SP3
 • Interaces: AVEVA, PDMS, CADPipe, PCF
 • Interfaces: AFT Impulse, Pipenet, LIQT, Pipeplus, FlowMaster
 • Interfaces: PRG FEATools

Obszary zastosowań

 • projektowanie instalacji rurowych i aparatury
 • konstrukcje stalowe
 • przemysł petrochemiczny
 • chemiczny
 • energetyka
 • przemysł spożywczy (żywność, napoje, piwowarstwo)
 • przemysł farmaceutyczny
 • budowlany
 • oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody
 • przemysł stoczniowy
 • architektura