Nowe funkcje w CADWorx 2020 R1

Nowe wydanie CADWorx 2020 R1 już wydane. Wersja ta koncentruje się na kompatybilności z najnowszą wersją BricsCAD V20.2 oraz AutoCAD 2021 – oferując najbardziej kompletną gamę narzędzi do wydajnego projektowania.

Dzięki dołączeniu do CADWorx Plant Professional oprogramowania BricsCAD Pro użytkownicy otrzymują unikalne narzędzia pozwalające przyśpieszyć zadania, które metodami ręcznymi mogą zająć wiele godzin.

Dodatkowo w CADWorx 2020R1 została poprawiona dokładność i spójność wyników oraz poprawiono płynności działania.

Nowe funkcje w CADWorx Plant 2020 R1

Ta wersja CADWorx Plant zawiera następujące nowe ulepszenia:

 • CADWorx Plant jest teraz kompatybilny z AutoCAD 2021.
 • CADWorx Plant jest teraz kompatybilny z BricsCAD 20.2.

 

Nowe funkcje w CADWorx Spec Editor 2020 R1

Ta wersja edytora specyfikacji CADWorx zawiera następujące nowe ulepszenia:

 • Możesz teraz wyeksportować specyfikację lub katalog bez szablonu.
 • Edytor specyfikacji CADWorx został zaktualizowany do obsługi najnowszych wersji oprogramowania CADWorx.

 

Nowe funkcje w CADWorx P&ID 2020 R1

Ta wersja CADWorx P&ID zawiera następujące nowe ulepszenia:

 • CADWorx P&ID jest teraz kompatybilny z AutoCAD 2021.
 • CADWorx P&ID jest teraz kompatybilny z BricsCAD 20.2.
 • CADWorx P&ID można skonfigurować tak, aby zapamiętywał nazwę użytkownika i hasło do bazy danych.
 • Obecnie można przypisać wartość funkcji linii do właściwości polilinii w celu rozróżnienia typów linii.
 • CADWorx P&ID zapisuje teraz informacje o bloku i warstwie do bazy danych podczas tworzenia komponentu. Ta funkcja eliminuje potrzebę używania poleceń PIDWRITEBLOCKTODB i PIDWRITELAYERTODB.

 

Nowe funkcje w CADWorx Equipment 2020 R1

Ta wersja wyposażenia CADWorx zawiera następujące nowe ulepszenia:

 • CADWorx Plant jest teraz kompatybilny z AutoCAD 2021.
 • CADWorx Plant jest teraz kompatybilny z BricsCAD 20.2.

 

Nowy edytor biblioteki wyposażenia CADWorx 2020 R1

Ta wersja edytora biblioteki wyposażenia CADWorx zawiera następujące nowe ulepszenia:

 • Edytor biblioteki wyposażenia CADWorx został zaktualizowany do obsługi najnowszych wersji oprogramowania CADWorx.