Transformacja cyfrowa w Energetyce – wielkie wyzwanie naszych czasów

Hexagon – inteligentne rozwiązania

W ostatnich latach branża Energetyki charakteryzowała się zmianami i rosnącymi możliwościami. Azja i Afryka doświadczyły rozkwitu projektów na etapie realizacji i planowania, co oznacza dalszy wzrost w dającej się przewidzieć przyszłości .

W Stanach Zjednoczonych i Europie pomimo stagnacji popytu, przez wiele lat z rzędu odnotowano rekordowe wydatki na projekty inwestycyjne. Wynikało to z potrzeby modernizacji starzejącej się infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa sieci i modernizacji poprzez inicjatywy w zakresie cyfryzacji. Największą i najpilniejszą zmianą, przed którą stoi branża, jest dążenie do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. Oczekuje się, że sektor energetyczny będzie liderem i będzie ponosić większość odpowiedzialności za redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG).

 

Ogólnie rzecz biorąc, globalny rynek usług energetycznych ewoluuje i stwarza możliwości pojawienia się nowych modeli biznesowych. Wdrożenie rozproszonego wytwarzania energii, przyjęcie połączonych technologii i postęp w magazynowaniu energii sprawią, że „inteligentna sieć” stanie się rzeczywistością w ciągu najbliższych kilku dekad. Dwukierunkowy przepływ energii elektrycznej i informacji doprowadzi do produktów i usług energetycznych opartych na danych, w miarę jak branża zmierza w kierunku Energy-as-a-Service (Energia-jako-Usługa).

Pandemia wywołana COVID-19 przyspieszyła znacznie cyfrową transformację w prawie każdej branży. Spowodowało to systemową zmianę w akceptowaniu technologii, od samego początku pandemii. W przypadku branży energetycznej zmiany te mają dwa kluczowe czynniki w kierunku technologii cyfrowych. Po pierwsze, stało się jasne, że aby przetrwać, firmy muszą przejść na wyższy poziom efektywności kosztowej i zdolności adaptacyjnych. Po drugie, sytuacja zmusiła firmy do porzucenia zwykłej działalności, zwiększając jednocześnie chęć  do większej cyfryzacji i niwelując typowe wcześniejsze bariery, które spowolniały lub wstrzymywały procesy cyfrowe.

 

Czytaj więcej