FEATools

FEATools to specjalnie zaprojektowane narzędzie wspomagające dla systemu CAESAR II umożliwiające bardziej dokładną analizę pewnych elementów sieci rurociągowej jak trójniki, króćce czy kolana a więc w rozgałęzieniach, połączeniach czy zagięciach, stosując pełną analizę MES. Moduł będący autorstwem firmy PRG (Paulin Research Group) jest w pełni zintegrowany z CAESARem i jest dystrybuowany tylko przez firmę Hexagon.

FEATools to narzędzie, które oblicza we wspomnianych miejscach tzw współczynniki intensywności naprężeń (SIF – stress intensification factor) oraz współczynniki elastyczności i wprowadza je do CAESARa urzeczywistniając niejako sztywność tej konstrukcji. Tony Paulin, prezes firmy PRG a historycznie twórca CAESARa poświęcił wiele lat badając elementy rurociągów i przeprowadził w swoim laboratorium wiele testów tak by sztywności elementów odzwierciadlały rzeczywistość. Dzięki takiemu podejściu elementy rurociągów wykazujące początkowo wysokie, przekroczone naprężenia mogą zostać zredukowane poprzez zastosowanie dokładniejszej analizy.

Uelastycznienie przesztywnionej konstrukcji powoduje redystrybucję naprężeń i ich złagodzenie. Powoduje to często uniknięcie przeprojektowywania sieci.

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO

FEATools

Interaktywne funkcje pozwalają na szybką analizę systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy.

DANE WEJŚCIOWE

Danymi wejściowymi dla programu FEATools jest model wykonany w CAESARze. FEATools konwertuje te dane do swojego formatu oblicza niezbędne współczynniki a następnie zapisuje to pod inną nazwą, dodając przyrostek FEA. Użytkownik może zapisać to pod dowolną nazwą zmieniając w odpowiednim oknie nazwę. Plik wynikowy to model zapisany w formacie CII ze zmiennymi współczynnikami SIF i k.

WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ, MNIEJSZY KOSZT

Inżynierowie projektanci sieci rurociągowych doskonale wiedzą, że analiza konstrukcji Metodą Elementów Skończonych daje bardzo dokładne rezultaty. Jednakże tworzenie modelu MES a także niezbędna wiedza z tego zakresu to poważne utrudnienia w realizacji takiego podejścia. Dodatkowo dochodzą koszty związane z zakupem, często drogiego systemu MES. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być system FEATools, który czerpiąc dane modelu z CAESARa II, automatycznie buduje model MES w odpowiednich gałęziach rurociągu i realizuje w tle potrzebne obliczenia współczynników. Jest to najbardziej efektywne i pragmatyczne rozwiązanie dla systemów tego typu jak CII.

DOŚWIADCZENIE I TESTY

Oryginalne wartości współczynników intensywności naprężeń były uzyskane jeszcze w latach 40tych i 50tych XXw wykonane przez A.R.C. Markla i jego zespół. Większość eksperymentów została wykonana na pojedynczej gałęzi rurociągu z jedną średnicą. Wszystkie inne wartości SIF zostały ekstrapolowane. Od tego momentu wykonano setki testów rzeczywistych uwzględniających różne wielkości średnicy i grubości ścianek. FEATools obecnie stanowi najbardziej kompleksowe narzędzie dla uzyskania najodpowiedniejszej wartości współczynnika SIF

Zapytaj o wersję

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO lub skontaktuj się z nami

FEATools

Cechy FEATools

 •  wprowadza wyniki analizy MES bezpośrednio do CAESARa w zautomatyzowanym procesie
 • usprawnia obliczenia wg WRC 107/297 dla obciążeń na króćcach
 • stosuje bardziej dokładne współczynniki SIF i k
 • wspiera obliczenia łuków, kolan i trójników podpartych lub nie podporą typu dummy-leg.
 • porównuje współczynniki SIF i k pomiędzy normowymi wartościami a wynikającymi z obliczeń MES
 • oblicza współczynniki SIF i k dla standardowych geometrii
 • tworzy tabularyczne i graficzne raporty

Zastosowanie w:

 • systemach z dużą średnicą cienkościennych rur (D/T>50)
 • systemach połaczonych z urządzeniami wrażliwymi lub obrotowymi
 • systemach z liczbą cykli powyżej 5000
 • systemach z krótkimi lub przesztywnionymi rurami (gdzie wsp. k ma duży wpływ)
 • istniejących systemach lub połączeniach rurociągów
 • systemach, które wymagają bardziej dokładnej analizy wieszaków sprężynowych
 • systemach, które stosują cienkościenne spawane trójniki

Obszary zastosowań

 • projektowanie instalacji rurowych i aparatury
 • konstrukcje stalowe
 • przemysł petrochemiczny
 • chemiczny
 • energetyka
 • przemysł spożywczy (żywność, napoje, piwowarstwo)
 • przemysł farmaceutyczny
 • budowlany
 • oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody
 • przemysł stoczniowy
 • architektura

Moduły

 • CAESAR II FEA Translator – oblicza SIF i k w modelu CII i tworzy zmodyfikowany model CII gotowy do ponownego obliczania
 • FESIF – Oblicza współczynniki SIF dla połączeń cylinder-to-cylinder lub cylinder-to-head dla prefakowanych złożeń
 • FE107 – Oblicza naprężenia w powłokach lub głowicach w wylotach
 • FETee – Oblicza współczynniki SIF dla spawanych trójników o wyciągniętej geometrii (lub B16.9)
 • FEBend – Oblicza współczynniki SIF lub określa zewnętrzne obciążenie przyłożone do łuków opartych na stalowych podporach lub rurach
 • PRGik – Określa współczynniki SIF (i) i k dla komponentów połączeń z Appendix D. Pomaga określić czy system jest wrażliwy na zastosowanie więcej wsp. SIF i k. Podaje także krzywe zniszczenia Markla, Hinnanta i ASME dla danego stanu naprężenia