Projektowanie rurociągów

PROJEKTOWANIE

aplikacje do projektowania instalacji

CADWorx Plant Professional to ceniony i sprawdzony, bazujący na AutoCAD® oraz BricsCAD® program do inteligentnego modelowania instalacji przemysłowych 3D.

CADWorx fieldPipe Professional w połączeniu z CADWorx Plant Professional, tworzą najpotężniejsze narzędzie do inwentaryzacji i kontroli instalacji przemysłowych oraz elementów prefabrykowanych dostępnych na rynku.

CADWorx P&ID ma wszystko, co potrzebne do łatwego tworzenia inteligentnych schematów technologicznych. Dzięki CADWorx P&ID schematy i informacje w nich zamknięte, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

CADWorx Structure umożliwia projektowanie 3D konstrukcji stalowych, program posiada niezbędne narzędzia oraz międzynarodowych katalogów elementów stalowych wykorzystywanych w przemyśle.

CADWorx Design Review umożliwia przegląd modeli projektowych przez projektantów, menedżerów, właścicieli i innych zainteresowanych stron. Każdy użytkownik CADWorx Design Review, czerpie korzyści płynące z współpracy projektowej.

CADWorx E&I zawiera najbardziej kompletne narzędzia do efektywnego projektowania automatyki i instalacji elektrycznych. Jest łatwy do nauczenia i pomógł setkom firm projektować szybciej i dokładniej.

ZBIORNIKI

aplikacje do projektowania zbiorników

TANK to kompleksowy, łatwy w użyciu pakiet oprogramowania do projektowania, analizy i oceny zbiorników magazynowych ropy naftowej. Zapewnia on użytkownikom szybkie i dokładne projektowanie nowych zbiorników, oraz ocenę już istniejących.

VVD służy do projektowania zbiorników ciśnieniowych i płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. VVD jest uznawany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez ponad 40 innych jednostek notyfikujących, m.in. TUV, DNV, Swiss TS Technical Services i inne.

PV Elite to kompletne rozwiązanie do projektowania, analizy i oceny zbiorników i wymienników ciepła. Użytkownicy PV Elite mogą zaprojektować urządzenia dla najbardziej ekstremalnych zastosowań i wykonać to szybko i dokładnie.

PV Fabricator posiada zaawansowane narzędzia do dokładnej i szybkiej produkcji dokumentacji dla zaprojektowanych zbiorników. W powiązaniu z PV Elite, PV Fabricator znacznie poprawia przepływ pracy między inżynierem, a projektantem zwiększając ich wydajność.

ANALIZA

aplikacje do analizy systemu rurociągów

CAESAR II dokonuje oceny reakcji konstrukcji i naprężeń systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy. CAESAR II jest standardem analizy naprężeń rurociągów według którego wyceniane są wszystkie inne.

FEATools to specjalnie zaprojektowane narzędzie wspomagające dla systemu CAESAR II umożliwiające bardziej dokładną analizę pewnych elementów sieci rurociągowej jak trójniki, króćce czy kolana.

NozzlePro jest niezależnym narzędziem do analizy elementów rurociągu i elementów zbiorników ciśnieniowych produkowanym przez firmę Paulin Research Group (PRG) a dystrybuowanym przez Hexagon.

O firmie Datacomp

Datacomp Sp. z o.o. będąc cenionym dystrybutorem i producentem oprogramowania specjalistycznego dla branży produkcyjnej, oferuje najbardziej innowacyjne i sprawdzone na rynku rozwiązania.

W ofercie Datacomp również:

M-Files – zarządzanie dokumentacją elektroniczną
DDS-CAD – projektowanie instalacji w BIM
BIMestiMate – pierwszy polski system klasy 5D

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
Infolinia: 0 801 011 468
Tel/Fax.: 12 412 99 77
datacomp@datacomp.com.pl
www.datacomp.com.pl