Produkty

PROJEKTOWANIE

aplikacje do projektowania instalacji

CADWorx® Plant

CADWorx Plant Professional to ceniony i sprawdzony, bazujący na AutoCAD® oraz BricsCAD® program do inteligentnego modelowania instalacji przemysłowych 3D.

CADWorx® DesignReview

CADWorx Design Review umożliwia przegląd modeli projektowych przez projektantów, menedżerów, właścicieli i innych zainteresowanych stron. Każdy użytkownik CADWorx Design Review, czerpie korzyści płynące z współpracy projektowej.

CADWorx® P&ID

CADWorx P&ID ma wszystko, co potrzebne do łatwego tworzenia inteligentnych schematów technologicznych. Dzięki CADWorx P&ID schematy i informacje w nich zamknięte, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

CADWorx® Structure

CADWorx Structure umożliwia projektowanie 3D konstrukcji stalowych, program posiada niezbędne narzędzia oraz międzynarodowych katalogów elementów stalowych wykorzystywanych w przemyśle.

ZBIORNIKI

aplikacje do projektowania zbiorników

TANK®

TANK to kompleksowy, łatwy w użyciu pakiet oprogramowania do projektowania, analizy i oceny zbiorników magazynowych ropy naftowej. Zapewnia on użytkownikom szybkie i dokładne projektowanie nowych zbiorników, oraz ocenę już istniejących.

PV Elite®

PV Elite to kompletne rozwiązanie do projektowania, analizy i oceny zbiorników i wymienników ciepła. Użytkownicy PV Elite mogą zaprojektować urządzenia dla najbardziej ekstremalnych zastosowań i wykonać to szybko i dokładnie.

ANALIZA

aplikacje do analizy systemu rurociągów

CAESAR II®

CAESAR II dokonuje oceny reakcji konstrukcji i naprężeń systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy. CAESAR II jest standardem analizy naprężeń rurociągów według którego wyceniane są wszystkie inne.

FEATools™

FEATools to specjalnie zaprojektowane narzędzie wspomagające dla systemu CAESAR II umożliwiające bardziej dokładną analizę pewnych elementów sieci rurociągowej jak trójniki, króćce czy kolana.

NozzlePro™

NozzlePro jest niezależnym narzędziem do analizy elementów rurociągu i elementów zbiorników ciśnieniowych produkowanym przez firmę Paulin Research Group (PRG) a dystrybuowanym przez Hexagon.