NozzlePro

NozzlePro jest niezależnym narzędziem do analizy elementów rurociągu i elementów zbiorników ciśnieniowych produkowanym przez firmę Paulin Research Group (PRG) a dystrybuowanym przez Hexagon.

Dzięki zaszytej technologii Metody Elementów Skończonych NozzlePro pozwala na dokładne obliczenia szeregu komponentów takich jak: króćce, podpory, uchwyty, zaciski, czasze, dennice. Dennice mogą być płaskie, stożkowe, sferyczne czy eliptyczne.

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO

NozzlePro

Użytkownicy nie muszą zagłębiać się w tajniki technologii MES, ale wprowadzając jedynie kilka wartości mogą otrzymać rezultaty wraz opisem i interpretacją graficzną.

SYSTEM LICZY:

 • dopuszczalne obciążenia, współczynniki elastyczności, współczynniki intensywności naprężeń (SIF)
 • zmęczenie dla norm rurowych i dla zbiorników ciśnieniowych
 • rozszerza korzystanie z programów do obliczeń instalacji poza elastyczność wynikającą z normy B31 oraz poza ograniczenia współczynników SIF na iloraz D/T (B31.3, Appendix D)
 • obliczenia zmęczeniowe realizowane są dla maksymalnych dopuszczalnych cyklów zgodnie z normami BS5500, EN13445, ASME i WRC 474.
 • poprawia analizę elementów belkowych stosując współczynniki elastyczności (WRC 329)
 • uwzględnia wzmocnienia króćców

TECHNOLOGIA

NozzlePRO oparte o technologię zaimplementowaną w programie FE/Pipe firmy PRG realizuje obliczenia z dużym stopniem dokładności. Ta technologia w znaczący sposób usprawnia ograniczenia wynikające z metod zawartych w WRC 107/297 (Welding Research Council). Metody WRC są dokładne przy małych zakresach przekrojów stosowanych w przemyśle. NozllePro jako bazujące na Metodzie Elementów Skończonych ograniczone jest jedynie do geometrii.

OBCIĄŻENIA

Obciążenia w NozzlePro : temperatura, ciężar, eksploatacyjne (operating), przypadkowe (occasional), ciśnienie, wiatr oraz trzęsienie ziemi. NozzlePRO zawiera kreator podpór a także posiada połączenie z programami MatPRO, COMPRESS i Microprotol.

INTEGRACJA NOZZLEPRO Z CAESAR II I PV ELITE

Współczynniki elastyczności oraz współczynniki intensywności naprężeń mogą łatwo przeniesione do systemów analizy CAESAR II i PV Elite w celu właściwego zaprojektowania instalacji, które mogą być przewymiarowane lub niedowymiarowane.

ANALIZA POZA ZAKRESEM OBLICZEŃ BAZUJĄCYCH NA NORMACH

NozzlePRO może analizować komponenty, które wykraczają poza ograniczenia normowe. Może także obliczać bardziej dokładnie maksymalne dopuszczalne obciążenia i naprężenia. Dlatego, NozzlePro jest w stanie określić współczynniki bezpieczeństwa dla analizy. Te bardziej dokładne wyniki prowadzą do wzrostu efektywności w projektowaniu i żywotności instalacji i związanych z nią urządzeń.

ZGODNOŚĆ Z ASME DIV 2

Wyróżniającą cechą NozzlePro w stosunku do innych systemów MES jest to, że NozzlePro wykonuje zautomatyzowane obliczenia zgodności z normą ASME Section VIII – Division 2. To w znaczący sposób oszczędza czas, gdyż nie ma potrzeby już wykonywać dodatkowych obliczeń i weryfikacji z normą.

Zapytaj o wersję

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO lub skontaktuj się z nami

NozzlePro

Cechy NozzlePro

 • zautomatyzowane obliczenia króćców: dopuszczalne obciążenia, współczynniki elastyczności, współczynniki intensywności naprężeń (SIF)
 • automatyczne obliczenia zmęczenia zgodnie z normami dla rurociągów i zbiorników ciśnieniowych
 • rozszerzenie korzystania z systemów do analizy rurociągów w zakresie elastyczności poza B31 i ograniczeń współczynników SIF ze względu na D/T (B31.3, Appendix D)
 • analiza zmęczeniowa wykonywana jest zgodnie z normami BS5500, EN13445, ASME and WRC 474. oraz zawiera obliczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby cykli
 • usprawnia analizę elementów prętowych w programach do obliczeń rurociągów korzystając ze współczynników elastyczności  (WRC 329)
 • wzmocnienie króćców: barrel i pad
 • grafika DirectX pokazuje animowane modele dla każdego przypadku obciążenia i kategorii naprężeń normowych
 • kreator podpór takich jak Saddle czy Shoe (podpora siodłowa i stopa)
 • ustalona i nieustalona przepływu ciepła wybranych modeli dennic
 • tabelaryczne i graficzne raporty dostępne w HTML

Obszary zastosowań

 • projektowanie instalacji rurowych i aparatury
 • konstrukcje stalowe
 • przemysł petrochemiczny
 • chemiczny
 • energetyka
 • przemysł spożywczy (żywność, napoje, piwowarstwo)
 • przemysł farmaceutyczny
 • budowlany
 • oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody
 • przemysł stoczniowy
 • architektura