Nowa wersja PVElite 2018

21 grudnia 2017 – Hexagon ogłosił wypuszczenie najnowszej wersji PVElite 2018, w której zawarto wiele usprawnień i nowości. Przykładowe funkcjonalności usprawniające pracę z programem:

– szybsza generacja limitów zużycia,
– wybieranie interfejsu użytkownika dla lepszej wizualizacji,
– klawisz kontrolny do wyświetlania kluczowych informacji o obiekcie.

W programie zaktualizowano normy PD 5500:2015, PD 5500 A2:2016, ASCE VII 2016 Wind and Seismic jak również normę koreańską – Korean Building Code 2016 oraz wprowadzono modyfikację w normie ASME Section VIII 2017 Division 2 – Klasa 1 i 2, która zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Warto wspomnieć, że program PVElite 2018 umożliwia tworzenie krzywej maksymalnej bezpiecznej temperatury pracy (Maximum Safe Operating Temperature Curve), która pomaga użytkownikowi określać scenariusze pracy dla różnych urządzeń.

Rick Allen, prezydent CADWorx® & Analysis Solutions stwierdził: “Nowa wersja PV Elite 2018 daje użytkownikom większe poczucie bezpieczeństwa I zaufania w projektowaniu za pomocą PVElite”.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na nagranym webinarium “Co nowego w PVElite 2018