Nowa wersja BOS Fluids 5.4 już jest !!!

DRG (Dynaflow Research Group) ogłosiła nową wersję swojego programu do analizy przepływów, BOSfluids, wersji 5.4. BOSfluids jest pakietem symulacyjnym do analizy przepływów w rurociągach w celu obliczania takich zdarzęń jak waterhammer czy pressure surge events. Nowa wersja dostarcza wielu nowych funkcjonalności i ulepszeń czyniąc ten pakiet bardziej efektywniejszym.

Funkcjonalności interfejsu zawierają:

  • Wsparcie przy wprowadzaniu wielkości rur.
  • Nowe możliwości importu danych poprzez takie formaty jak : Piping Component Files (PCF) i pliki tekstowe (CSV)
  • Ulpeszenia przy interfejsie do Caesar II w pliku neutralnym, wspierającym już wersję Caesar 9 (2017).
  • Nowy osiowe sprawdzenia dla zaworów
  • Lepsze korzystanie z par sił. Nie ma już potrzeby definiowania par sił manualnie aby wyeksportować nie zrównoważone siły.

BOSfluids flow solver improvements include:

  • Support for running multiple scenarios on multiple processor cores. It is now also possible to view results for a scenario while the another scenario is still being processed. Both changes significantly reduce the time that is spent waiting for results.
  • More accurate calculation of the dynamic friction factor per pipe element.
  • Improved “Input Echo” report.
  • Increase of the maximum model size that can be handled by the solver.

Interested or need more information? Please visit www.bosfluids.com