Designing for Vacuum

Ze względu na swoją specyfikę projektowanie zbiorników znajdujących się na statku obarczone jest dodatkowymi problemami. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i rzetelnej analizy aby zapobiec uszkodzeniu lub jego złamaniu. TANK zapewnia szybkie i dokładne projektowanie nowych zbiorników, oraz ocenę już istniejących.