VVD – Visual Vessel Design

Oprogramowanie VVD – Visual Vessel Design służy do projektowania zbiorników ciśnieniowych i płaszczowo-rurowych wymienników ciepła.

VVD – Visual Vessel Design  jest programem uznawanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez ponad 40 innych jednostek notyfikujących, m.in. TUV, DNV, Swiss TS Technical Services i inne, a grono użytkowników programu VVD – Visual Vessel Design w Polsce stale się powiększa.

Visual Vessel Design - VVD

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO

Visual Vessel Design

generator raportów w wybranym przez użytkownika języku również w polskim

WBUDOWANY MODUŁ GRAFICZNY

VVD daje możliwość wizualizacji 3D elementu na każdym etapie jego obliczeń jak również skalowania rysunku 2D (poszczególnych elementów lub złożeń). VVD pozwala w łatwy sposób sprawdzić oraz zweryfikować wymiary oraz położenie poszczególnych elementów. Model 3D oraz szkice 2D mogą być eksportowane do innych systemów CAD w formacie DXF, a modele 3D do formatu STEP (STP).

WBUDOWANA BAZA DANYCH

Wraz z programem użytkownik otrzymuje dostęp do bazy materiałów m.in. ponad 2500 gatunków stali stosowanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych oraz stali konstrukcyjnych . Zaimplementowano normy brytyjską PD5500, niemiecką AD2000, europejską EN13445, EN13480, amerykańską ASME Sec VIII Div 1, norweską TBK2,  szwedzką TKN. W skład programu wchodzi również baza ponad 4000 komponentów: rur spawanych i bezszwowych, kołnierzy, uszczelek, śrub itp. Dodatkowo użytkownik może tworzyć własne bazy materiałów i komponentów.

MODELE OBLICZENIOWE

Zastosowane w programie modele obliczeniowe uwzględniają geometrię (w osi pionowej oraz poziomej) niemalże wszystkich typów zbiorników oraz wymienników ciepła.

PREZENTOWANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ

VVD generuje raporty obliczeń w wybranym przez użytkownika języku, w tym również w języku polskim. Zakres raportu jego szczegółowość oraz jego zawartość i format (HTML, PDF) są określane przez użytkownika – w związku z tym program VVD może mieć zastosowanie zarówno na wstępnym etapie projektu jak również przy przygotowaniu końcowej dokumentacji.

SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI WPROWADZANYCH DANYCH

Program VVD umożliwia płynne wprowadzanie zmian w projekcie na każdym jego etapie, a wprowadzane danych podlegają sprawdzeniu ich pod kątem obowiązujących norm i przepisów.

POMOC W PROGRAMIE

Oprócz standardowej pomocy program VVD posiada „Asystenta”. Funkcja ta pozwala na zrozumienie ograniczeń projektowych ze względu na zastosowane normy i przepisy.

Zapytaj o wersję

Skorzystaj z formularza i zamów wersję DEMO lub skontaktuj się z nami

Visual Vessel Design

Cechy Visual Vessel Design

 • Łatwy w obsłudze moduł projektowania 2D
 • Intuicyjny moduł projektowania 3D
 • Elastyczne drukowanie całości projektu lub jego fragmentów
 • Wykorzystanie tabeli oraz prezentacja wyników obliczeń na wykresach
 • Zintegrowana baza danych zawierająca ponad 4000 komponentów
 • Rozbudowany moduł obliczeniowy
 • Generator raportów w wybranym przez użytkownika języku również w polskim
 • Asystent VVD

Obszary zastosowań

 • projektowanie zbiorników ciśnieniowych
 • projektowanie rurowo-płaszczowych wymienników ciepła
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł rafineryjny
 • przemysł spożywczy (żywność, napoje, piwowarstwo)
 • przemysł farmaceutyczny, oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody
 • instalacje grzewcze