Nowy Service Pack dla VVD v.20 SP1

W pierwszej połowie maja tego roku ukazała się długo oczekiwana najnowsza wersja (service Pack 1 dla wersji V20) systemu VVD (Visual Vessel Design) do analizy zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła produkcji firmy Hexagon.

Najważniejszą aktualizacją jest wzbogacenie systemu o zgodność z najnowszą normą EN 13445:2021 Edition. Poza tym wykonano m.in. następujące aktualizacje:

– skorygowano błąd w sekcji 15 EN13445-3:2021

– poprawiono moduł Quick Design przy dodawaniu komponentów

– poprawiono problem związany z profilem U240 dla podpór

– skorygowano niektóre wartości w tabeli 11.4-1 w normie ASCE 7-2016 związane ze współczynnikiem Fa

– poprawiono błąd przy obliczaniu poziomych zbiorników przy podporach siodłowych dla obciążeń sejsmicznych wg normy Eurocode 8/ EN 1998

I wiele innych

Całość informacji I poprawek poniżej.