Nowy Service Pack dla PV Elite v.23 SP1

Ukazał się właśnie nowy service pack SP1 dla systemu PV Elite.

W nowszej wersji są m.in. nowe funkcjonalności:

  • Aktualizacja Normy Brytyjskiej PD 5500:2018+A3:2020 w obliczenia raportów. Zawiera odpowiednie przypadki obciążenia dla zmian ciśnienia zewnętrznego oraz aktualizację obliczeń dla siodłowych podpór. (CR-TX-36868)
  • Dodano nowe wymiary kołnierzy z klasy 2500 do bazy „ANSIFlangeDimensions.txt’ (CR-TX-36635)
  • Zaktualizowano raport Bill of Materials, aby w raporcie BOM wyświetlał te same wymiary rur, co na karcie wejściowej z danych wejściowych wymiennika ciepła. Plik użytkownika z jednostkami metrycznymi pokaże grubość rury z 1 miejscem po przecinku dla wymiarów rury. (CR-TX-36773)
  • Zaktualizowano raport obliczeń obciążenia trzęsieniem ziemi, aby wyświetlał odpowiedni komunikat „Rozważ efekt siły obrotowej” w raporcie wyjściowym. (CR-TX-37140)

 

Pełny opis zmian w pliku