Nowości – CAESAR II wersja 13.00

Dodano:

  • wsparcie dla ASME B31J – 2017 dla współczynników SIF i elastyczności

Zaktualizowano:

  • B31.1 (power piping) – wydanie 2020.
  • B31.3 oraz B31.3 Chapter IX (process piping) – wydanie 2020.
  • B31.5 (refrigeration piping & heat transfer) – wydanie 2019.
  • B31.8 oraz B31.8 Chapter VIII (gas transmission & distribution) – wydanie 2020.
  • B31.9 (building services) – wydania 2017 oraz 2020.
  • EN-13480-3:2017/A4:2021.

Dodano:

  • wsparcie dla wydań wielu norm rurociągowych – dla wszystkich wymienionych powyżej, poprzednie wydania z wersji v12 są wciąż dostępne
  • kreator podpory sprężynowej z tarciem tzw. Spring Can with Friction, co upraszcza modelowanie tej podpory
  • współczynniki gęstości cieczy do edytora przypadków obciążeń tzw. FDM (Fluid Density Multiplier). Ten współczynnik pozwala dopasować gęstość cieczy dla każdego przypadku obciążenia