Intergraph Discovery Tour – Seminarium w Warszawie

W Warszawie 21.04.2016 odbyło się organizowane przez Intergraph w ramach Intergraph Discovery Tour seminarium.

Tym razem nasza firma była współorganizatorem imprezy. Prelegentami na seminarium byli:

  • Peter van der Weijde – wiceprezydent Intergraph ds. systemów ICAS (Intergraph CADWox and Analysis Systems)
  • Maciej Wojtasiewicz – Członek Zarządu firmy Datacomp
  • Chris Bradshaw – specjalista ds. analizy z firmy Intergraph
  • Chris Parkin – specjalista ds. systemów CADWorx z firmy Intergraph

Na seminarium w Warszawie podobnie jak w Pradze omówione zostały najnowsze rozwiązania firmy Intergraph w dziedzinie projektowania instalacji przemysłowych. Przedstawiono po krotce najnowsze cechy produktów analizy takich jak CAESAR II, FEATools, PV Elite, VVD, NozzlePro a także projektowania – CADWorx Plant Professional oraz bazujący na nim system fieldpipe do skanowania instalacji i tworzenia ich z chmury punktów.